SALA FITNESS (ZONA CARDIOVASCULAR)

............................................................................................................................................................................................................................................


            

            

............................................................................................................................................................................................................................................

SALA DE MUSCULACIÓN (ZONA 1)

............................................................................................................................................................................................................................................


               

               

.........................................................................................................................................................................................................................................
...

SALA DE MUSCULACIÓN 2

............................................................................................................................................................................................................................................


.........................................................................................................................................................................................................................................
...

SALA DE MUSCULACIÓN 4 (ZONA WOMAN)

............................................................................................................................................................................................................................................


               

               

               

............................................................................................................................................................................................................................................

SALA DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS 1 (MULTIACTIVIDADES)

............................................................................................................................................................................................................................................

            

            

.........................................................................................................................................................................................................................................
...

SALA DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS 2 (MULTIACTIVIDADES)

...........................................................................................................................................................................................................................................


            

...........................................................................................................................................................................................................................................

SALA DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS 3 (SCHWINN CYCLING)

............................................................................................................................................................................................................................................

            

            

............................................................................................................................................................................................................................................